Čitelnost a úspornost tiskových sestav

Po vylepšení celkového vzhledu a čitelnosti CYGNUSu se zaměříme na optimalizaci tiskových sestav. Tiskové sestavy se používají denně, o čemž svědčí také obrovské množství vytištěných stran. Za cíl jsme si proto dali nejen zlepšit čitelnost obsahu, ale také zvýšit úspornost.

Naši zákazníci z CYGNUSu ročně vytisknou téměř 12 milionů stran A4. Chceme to změnit.

Při vylepšování tiskových sestav však musíme zvolit jiný postup, než tomu bylo při změně designu programu. Každá tisková sestava je jiná a slouží pro jiný účel, musíme je tedy posoudit a vylepšovat postupně, jednu po druhé. 

Které tiskové sestavy se používají nejčastěji?

V prvním kroku jsme identifikovali tiskové sestavy, které se používají nejvíc. Z celkových téměř 12 milionů stran A4, které naši zákazníci v součtu každý rok z CYGNUSu vytisknou, je zhruba 80 % tvořeno pouhými 20 tiskovými sestavami. Které to jsou?


 • Realizace ošetřovatelské péče
 • Výkaz docházky pro zaměstnance
 • Přední strana poukazu ORP
 • Přehled počtu porcí
 • Předepsané léky klientů
 • Předání služby
 • Přehled variant
 • Plán směn na provozu
 • Plán péče
 • Přední strana poukazu DP
 • Pohyby na účtu klienta
 • Medikační karta
 • Ošetřovatelská anamnéza
 • Vyúčtování pro klienta
 • Rozpis pro kuchyň
 • Ošetřovatelská překladová/propouštěcí zpráva
 • Měsíční plán směn pro zaměstnance
 • Ošetřovatelský plán
 • Čárové kódy naplánovaných činností
 • Poukazy na LOP

Jak budeme postupovat?

1. Provedeme analýzu dat

V dalším kroku provedeme průzkum a následnou analýzu dat. Ověříme všechny zákonné povinnosti, týkající se tiskových sestav. A najdeme zařízení, kde se v přepočtu na počet klientů vytiskne nejvíc stran. Vyhledáme ale také zařízení, kde se naopak tiskne nejméně.

Spolu s uživateli v těchto zařízeních pak provedeme hloubkový průzkum. Navštívíme několik vybraných zařízení a podrobně se podíváme na to, v jakých situacích a proč se v daném zařízení tiskne.

2. Navrhneme novou podobu
tiskových sestav

Na základě všech dat, která získáme průzkumem, navrhneme prototyp nových tiskových sestav. Ten pak budeme spolu s vybranými uživateli testovat do té doby, než dosáhneme optimálního řešení.

Změny, které se osvědčí, budeme následně aplikovat na zbytek tiskových sestav.

Harmonogram vývoje

 • 22. 3. 2022 - Máme hotovou datovou analýzu. Podařilo se nám zjistit, které pracovní pozice jsou zodpovědné za nejvíce vytištěných stránek, která zařízení tisknou nejvíce stránek v přepočtu na klienta, i která zařízení tisknou nejčastěji. Vybraná zařízení nyní budeme oslovovat, abychom si ověřili, zda jejich potřeby odpovídají tomu, co jsme zjistili analýzou.
 • 1. 1. 2022 - Určili jsme, které tiskové sestavy se v CYGNUSu používají nejvíc. Nyní jsme se pustili do podrobné analýzy dat.