Jak pro vás vyvíjíme CYGNUS?

Aby CYGNUS neustále držel krok s vašimi aktuálními potřebami, průběžně pracujeme na jeho vylepšování. Jednu polovinu naší vývojové kapacity věnujeme údržbě a vylepšování stávajícího produktu a druhou polovinu vývoji nových modulů či hardwarových doplňků. Pouze do údržby tak ročně investujeme zhruba 8 000 hodin vývojářské práce. Pravidelně připravujeme aktualizace programu, díky kterým vylepšujeme funkčnost, zajišťujeme aktuálnost s legislativou, a udržujeme tento propracovaný systém v perfektní kondici.

Při přípravě aktualizací zohledňujeme všechny následující typy požadavků:

Legislativa

Sledujeme zákony, vyhlášky, nařízení a prováděcí směrnice ať už v oblasti sociální péče, vykazování na zdravotní pojišťovny či zákoníku práce. Nejvíce legislativních požadavků přichází se začátkem roku.

Technologická údržba

S narůstajícím množstvím dat CYGNUS pravidelně optimalizujeme, aby byl vždy svižný. Aktualizujeme důležité komponenty, adaptujeme se na měnící se prostředí Windows a reagujeme na změny v technologiích. Vaše data jsou tak neustále v naprostém bezpečí.

Opravy chyb

CYGNUS je komplexní systém, jehož databáze obsahuje už přes 1 800 oken a více než 600 tabulek. Přes veškerou naši snahu se nám občas do produktu vloudí chybička a tu musíme prioritně opravit.

Naše nápady

Na trhu působíme od roku 2002 a v sociální sféře jsme jako doma. Ročně strávíme přes 500 dní implementacemi či servisy přímo u našich zákazníků a vyřídíme na 20 000 požadavků na uživatelskou podporu. Známe vás a máme spoustu nápadů, jak vám můžeme lépe pomoci.

Návrhy uživatelů

Rádi si vyslechneme vaše návrhy na zlepšení a pokusíme se najít řešení pomocí stávajících nástrojů a funkcí, které už CYGNUS obsahuje. Pokud řešení nenajdeme, vašimi návrhy a nápady se inspirujeme při realizaci našich velkých inovací, které budou pro většinu z vás velkým přínosem.

Jak tvoříme obsah pravidelných aktualizací?

Každá hlavní část CYGNUSu (Klienti, Zaměstnanci, Stravovací provoz, Terénní péče) má svého vlastníka produktu (Product Ownera). Ten je zodpovědný za udržení koncepce produktu a vylepšování dané části systému. Jako svůj poradní hlas má k dispozici takzvanou expertní skupinu, ve které jsou zástupci z našich odborných týmů uživatelské podpory, obchodu, implementace i IT. Tato skupina prochází, ověřuje a doporučuje návrhy na vylepšení, která by bylo vhodné prioritně do produktu přidat. Před programováním nových nástrojů a funkcí si samotné návrhy většinou ještě ověřujeme s vybranými uživateli našeho systému.

Protože požadavků na vývoj máme o řád více, než kolik zvládneme kapacitně zrealizovat, musíme mezi požadavky stanovovat priority. Legislativa, opravy chyb a technologická údržba mají pro nás vždy nejvyšší prioritu, protože díky nim jsme schopni garantovat kvalitu a dostupnost naší služby.

Pro rozvoj CYGNUSu vždy vybíráme taková vylepšení, která budou mít co největší pozitivní dopad na co největší počet uživatelů.

Jak vznikají velké inovace?

Abychom dokázali vytvářet prostor pro inovace, a mohli tak pro vás nadále zvyšovat hodnotu našich služeb, sestavili jsme tzv. inovační tým. V něm se pravidelně setkávají členové nejvyššího vedení IRESOFTu spolu s Product Ownery, tj. odborníky, kteří jsou zodpovědní za dlouhodobý rozvoj CYGNUSu. Tato inovační skupina přichází s novými příležitostmi, vyhodnocuje je a doporučuje k realizaci ty, které znatelně vylepší CYGNUS o takové funkce a nástroje, které budou přínosem pro většinu z vás.

Projekty pro realizaci vybíráme podle nastavených pravidel, ale na prvním místě je vždy právě jejich přínos a také zájem trhu - až v okamžiku, kdy máme potvrzeno, že je daná inovace vámi chtěná, zahájíme vývoj. Vybrané projekty vždy realizujeme s maximální prioritou. V závěru vývoje inovace vždy ještě testujeme u pilotních zákazníků a na základě jejich zpětné vazby je doladíme tak, aby vše fungovalo přesně tak, jak potřebujete.