Audit rizik v CYGNUSu

Správně řídit přístupová práva v CYGNUSu tak, aby všichni zaměstnanci měli k dispozici pouze takové informace, které potřebují pro svou práci, někdy může být pořádný oříšek. Nemluvě o uchovávání citlivých informací, nebo dodržování zásad bezpečnosti na straně samotných uživatelů systému. V letošním roce do CYGNUSu přidáme nástroj, který vás na některé tyto kritické oblasti upozorní.

Co vám tato novinka přinese?

Tento nový nástroj využijí zejména ředitelé zařízení. Vylepšíme CYGNUS tak, aby vám pomohl ve vaší snaze mít bezpečnost vašich dat na co nejvyšší úrovni. Program vám připomene, které kritické oblasti nastavení systému je potřeba kontrolovat a upozorní vás na hrozící rizika. Díky tomu je nižší pravděpodobnost, že zapomenete na důležitou uzávěrku, ohlídáte si přístup uživatelů k citlivým datům, anebo zkontrolujete, zda mají vaši zaměstnanci nastavená bezpečná hesla.

Sledujte tuto stránku, už brzy vám přineseme víc informací.

Harmonogram projektu

Plánované vydání: 2024