CYGNUS EXPERT - Nutriční péče

Kvalitní stravování, které kombinuje zvyklosti a přání klientů ve vašem zařízení, a zároveň správně reflektuje jejich potřeby a omezení, je zásadní součástí péče o zdraví a přímo ovlivňuje kvalitu života těch, o které pečujete. Nutriční péče je komplexní problematika, která sice začíná v kuchyni, ale pokračuje nepřetržitě v přímé péči. I přesto je tato oblast v sociálních službách často opomíjená. Zařízení poskytující sociální a zdravotní služby totiž často nemají dostatečné informace o správné nutriční výživě a nemají prostor ani možnosti pro odbornou spolupráci s nutričními terapeuty.

Patří vaše zařízení mezi ta, která usilují o vysokou kvalitu poskytované přímé péče, ale nemáte potřebnou odbornou podporu ani možnost podložit, že vámi poskytovaná strava je nutričně vyvážená, bohatá a dostatečná? Pak právě vy si ze vzdělávacího programu CYGNUS EXPERT odnesete nejvíc.

Intenzivní online vzdělávací program:

CYGNUS EXPERT - NUTRIČNÍ PÉČE

Spolu s odborníky na nutriční výživu jsme pro vás připravili sérii online vzdělávacích kurzů zaměřených na oblast nutriční péče v pobytových sociálních službách. Jejich cílem je zvýšit kvalitu stravování a postupů přímé péče v nutriční péči, za pomoci plného využívání informačního systému CYGNUS. Pomůžeme vám získat odborné znalosti z profese nutričního terapeuta i podklady pro implementaci 6 z 8 standardů známky Kvalitní nutriční péče (metodika známky a veškeré informace jsou dostupné na www.nutripece.cz). 

Obsah a průběh vzdělávacího programu:

 • Specializovaný online vzdělávací program zahrnuje 3 provázané kurzy. Absolvovat můžete kompletní program, nebo si vyberte pouze některé kurzy - záleží na vás.
 • Každý kurz se skládá z několika vzdělávacích setkání. Jednotlivá setkání probíhají formou online interaktivního workshopu v prostředí programu Microsoft Teams. Všechna setkání jsou zakončena společnou diskuzí. Pro účast jsou nutné kamera, mikrofon a reproduktory, aby setkání mohla být oboustranně interaktivní.
 • Celý vzdělávací program jsme připravili tak, abychom vás provedli teoretickou a metodickou částí a zároveň si všechny funkce a nástroje ihned názorně ukázali v informačním systému CYGNUS. V oblasti práce s CYGNUSem vám bude pomáhat odborný konzultant společnosti IRESOFT.

Mgr. Marek Křibík, DiS.

Programem vás po odborné stránce provede Marek Křibík, ředitel společnosti Nutriční péče o.p.s. Marek kombinuje znalosti z profese všeobecné sestry, nutričního terapeuta a sociálního pracovníka. Již více než 12 let se specializuje na výživu klientů v sociálních pobytových službách, zavádění standardů a vzdělávání pracovníků v oblasti výživy pro stravovací provozy i přímou péči. 

KURZ I.

Pracujeme ve stravovacím provozu s nutričními hodnotami

Kurz je určený pro: vedoucí stravovacího provozu, kuchaře a nutriční terapeuty.


Přínosy pro účastníky kurzu:

 • Získáte základní databázi potravin (položek skladů) s nutričními hodnotami, které vám pomůžeme implementovat do vaší existující databáze.
 • Správně nastavíte sklad surovin k výpočtu nutričně definované a plnohodnotné stravy.
 • Budete znát specifika diet a stravování a umět správně nastavovat a zavádět receptury, diety.
 • Naučíte se pracovat s nutričními hodnotami ve skladech a recepturách. Zjistíte, jak propočítávat nutriční hodnoty jídelních lístků tak, abyste nabídli kvalitní stravu.


KURZ II.

Dietní systém, aneb Vařte opravdu to, co klienti potřebují

Jedná se o navazující kurz, určený pouze pro absolventy Kurzu I.

Kurz je určený pro: vedoucí stravovacího provozu a nutriční terapeuty.


Přínosy pro účastníky kurzu:

 • Budete znát popis funkčního dietního systému včetně rad a tipů, jak jej nastavit. Zjistíte, s jakými dietami potřebujete opravdu pracovat v rámci provozů se službami DS, DZR, DOZP.
 • Získáte nástroj, který vám pro vybrané diety pomůže s výběrem vhodných surovin při tvorbě receptur a jejich modifikací a při sestavování jídelních lístků.
 • Naučíte se tvořit receptury a jejich modifikace pro dietní režimy, s využitím zavedené databáze potravin.
 • Získáte šablonu pro vytvoření nutričního standardu známky Kvalitní nutriční péče číslo 1 a 3.

KURZ III.

Nutriční péče pro přímou péči prakticky a snadno

Kurz je určený pro: vrchní sestry (vedoucí přímé péče) a nutriční terapeuty.


Přínosy pro účastníky kurzu:

 • Absolvujete úvod do malnutrice a potřeb klientů v sociálních službách DS, DZR i DOZP.
 • Budete znát výhody používání nutriční dokumentace.
 • Seznámíte se s automatizací práce pro přímou péči, s propojením a dopady na stravovací provoz.
 • Osvojíte si, jak správně používat nutriční dokumentaci s důrazem na podvýživu seniorů, vč. dopadů do stravování. Odnesete si návody a praktická doporučení pro používání nutriční dokumentace.
 • Získáte šablonu pro vytvoření nutričního standardu známky Kvalitní nutriční péče číslo 5, 6, 7 a 8.

Máte zájem zúčastnit se tohoto jedinečného programu, získat znalosti z profese nutričního terapeuta a mít podloženo, že vaše zařízení poskytuje vysoký standard v oblasti nutriční péče?

Ozvěte se nám co nejdříve na e-mail obchod@iresoft.cz.

Kapacita vzdělávacího programu je omezena. Při velkém zájmu tedy nebudeme moci vyhovět všem zájemcům.