CYGNUS EXPERT - Nutriční péče

Za uplynulé roky jsme CYGNUS vylepšili o nespočet nových nástrojů a funkcí, které vám, jeho uživatelům, denně usnadňují práci, pomáhají vám pracovat bez chyb a často vám také šetří spoustu času, který byste jinak museli vynakládat na ruční zpracování dílčích administrativních úkonů. CYGNUS je tak rok od roku lepší. Jsme si však vědomi, že žádný technologický pomocník nedokáže sám o sobě zázraky, pokud jeho možnosti nedokážeme naplno využít. Proto jsme připravili projekt CYGNUS EXPERT, který vám prostřednictvím speciálních vzdělávacích programů pomůže k tomu, abyste byli zase o něco lepší i vy.

Nutriční péče v sociálních službách

Kvalitní stravování, které kombinuje zvyklosti a přání klientů ve vašem zařízení, a zároveň správně reflektuje jejich potřeby a omezení, je zásadní součástí péče o zdraví a přímo ovlivňuje kvalitu života těch, o které pečujete. Nutriční péče je komplexní problematika, která sice začíná v kuchyni, ale pokračuje nepřetržitě v přímé péči. I přesto je tato oblast v sociálních službách často opomíjená.

Zařízení poskytující sociální a zdravotní služby často nemají dostatečné informace o správné nutriční výživě a nemají prostor ani možnosti pro odbornou spolupráci s nutričními terapeuty.


Patří vaše zařízení mezi ta, která usilují o vysokou kvalitu poskytované přímé péče, ale nemáte potřebnou odbornou podporu ani možnost podložit, že vámi poskytovaná strava je nutričně vyvážená, bohatá a dostatečná? Pak právě vy si z projektu CYGNUS EXPERT odnesete nejvíc.

Intenzivní online vzdělávací program:

PRACUJTE VE STRAVOVACÍM PROVOZU
S NUTRIČNÍMI HODNOTAMI

Spolu s odborníky na nutriční výživu jsme pro vás připravili intenzivní osmitýdenní vzdělávací program zaměřený na oblast nutriční péče v pobytových sociálních službách. Jednotlivá specializovaná vzdělávací setkání vám pomohou získat odborné znalosti z profese nutričního terapeuta a zvýšit kvalitu stravování a postupů přímé péče v nutriční péči o vaše klienty.

Celým programem vás provede odborník na nutriční výživu, Marek Křibík. V oblasti práce s CYGNUSem vám bude pomáhat odborný konzultant společnosti IRESOFT.

Společně vás naučíme plně využívat informační systém CYGNUS k tomu, abyste správně pracovali s nutričními hodnotami surovin ve skladech a těmito hodnotami následně podložili automatické propočty nutričních hodnot vašich receptur. S jejich pomocí pak dokážete sestavit jídelníčky, které budou přesně odpovídat potřebám i omezením vašich klientů.


Mgr. Marek Křibík, DiS.

Ředitel společnosti Nutriční péče o.p.s.

Marek kombinuje znalosti z profese všeobecné sestry, nutričního terapeuta a sociálního pracovníka. Již více než 12 let se specializuje na výživu klientů v sociálních pobytových službách, zavádění standardů a vzdělávání pracovníků v oblasti výživy pro stravovací provozy i přímou péči. 


Máte zájem zúčastnit se tohoto jedinečného programu, získat znalosti z profese nutričního terapeuta a mít podloženo, že vaše zařízení poskytuje vysoký standard v oblasti nutriční péče?

Ozvěte se nám co nejdříve na e-mail obchod@iresoft.cz.

Kapacita vzdělávacího programu je omezena na 20 zařízení. Při velkém zájmu tedy nebudeme moci vyhovět všem zájemcům.

Profil absolventa programu

Program je určený pro pracovníky zodpovědné za tvorbu a zadávání jídelníčků. Typicky to jsou vedoucí stravovacího provozu, nutriční terapeuti, kuchaři apod.

Vzdělávací program jsme připravili tak, abychom vás provedli teoretickou a metodickou částí, a zároveň si vše názorně ukázali v informačním systému CYGNUS.

Po absolvování osmitýdenního programu budete schopni plně využít CYGNUS pro evidenci nutričních hodnot surovin a vytvořit propočty, které jsou základním předpokladem pro sestavení nutričně vyvážených jídelníčků. Tento kurz obsahuje veškeré informace, které potřebujete k tomu, abyste vašim klientům poskytovali kvalitní stravu a vyvarovali se základních nutričních chyb.


Již nyní připravujeme další navazující vzdělávací programy, které vám pomohou naplánovat úpravy stávajících receptur a prohloubit znalosti zejména v oblastech sestavování jednotlivých diet. 

Přínosy pro účastníky programu

V první řadě se naučíte plně využívat CYGNUS pro automatizaci propočtů nutričních hodnot jednotlivých receptur i celých jídelníčků. Díky tomu ušetříte čas a především se vyvarujete chyb. Tím lze v důsledku snížit časovou náročnost přímé péče i pro váš zdravotnický personál – kvalitní strava má přímou spojitost s lepším hojením ran a tedy menším počtem hospitalizací vašich klientů.

Co vám vzdělávací program dále přinese?

 • Získáte základní databázi potravin (položek skladů) s nutričními hodnotami, které vám pomůžeme implementovat do vaší existující databáze. CYGNUS tak bude obsahovat nejen vámi používané suroviny, ale také jejich správné nutriční hodnoty.
 • Správně nastavíte sklad surovin k výpočtu nutričně definované a plnohodnotné stravy. To je první krok k tomu, aby za vás CYGNUS mohl začít automaticky propočítávat nutriční hodnoty vašich receptur – správně a rychle.
 • Osvojíte si specifika diet a stravování, naučíte se správně nastavovat a zavádět receptury a diety.
 • Naučíte se propočítávat nutriční hodnoty jídelních lístků tak, abyste nabídli kvalitní stravu, která je vyvážená, a především reflektuje potřeby a omezení vašich klientů.
 • Budete moci využít individuální podporu ze strany nutričního terapeuta (3 hodiny online) i konzultanta CYGNUSU při implementaci databáze potravin a nutričních hodnot.
 • Získáte přístup ke společnému chatu všech účastníků, kde si můžete navzájem radit a konzultovat své dotazy. 

Průběh vzdělávacího programu

Celý osmitýdenní vzdělávací program bude probíhat online formou. Pro účast jsou nutné kamera, mikrofon a reproduktory, aby setkání mohlo být oboustranně interaktivní.

4 vzdělávací setkání

Jednotlivá vzdělávací setkání mají délku 2 hodiny. Probíhají formou online interaktivního workshopu (90 min.) a jsou zakončena společnou diskuzí (30 min.).

2 neformální setkání

Mezi workshopy se budete moci zúčastnit neformálních setkání (tzv. "kafe"). Jsou zaměřená na sdílení zkušeností mezi účastníky, s uplatněním získaných znalostí v praxi.

Podpora odborníků

Po celou dobu programu můžete komunikovat s odborníky, kteří vám poskytnou potřebnou podporu v oblasti nutriční péče i v oblasti práce s CYGNUSem.

Společnýchat

K dispozici vám je také společný chat. S ostatními účastníky si zde budete moci sdílet své postřehy, problémy či nápady, a vyměňovat si zkušenosti z praxe.

Harmonogram vzdělávacího programu

Termíny vzdělávacích setkání:

 • středa 20. 9. 2023 / 1. vzdělávací setkání
 • úterý 26. 9. 2023 / 2. vzdělávací setkání
 • středa 11. 10. 2023 / "kafe"
 • středa 18. 10. 2023 / 3. vzdělávací setkání
 • středa 25. 10. 2023 / "kafe"
 • úterý 31. 10. 2023 / 4. vzdělávací setkání