CYGNUS EXPERT -
Ošetřovatelská dokumentace

Každý nový nástroj nebo praktická funkce, o které CYGNUS vylepšíme, mají za cíl jediné - usnadnit práci vám všem, kteří na něj denně spoléháte. Usilujeme o to, aby vám CYGNUS dokázal šetřit čas a pomáhal vám pracovat bez chyb. Proto je náš informační systém rok od roku vždy o něco lepší. Uvědomujeme si však, že maximální potenciál všech vylepšení můžete využít až tehdy, když opravdu dobře ovládnete všechny jejich možnosti. Proto jsme připravili speciální vzdělávací programy CYGNUS EXPERT, které vám pomohou zdokonalit se v klíčových oblastech a stát se opravdovými experty ve využívání CYGNUSu.

Intenzivní online vzdělávací program:

OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE aneb EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Tímto dvouměsíčním intenzivním vzdělávacím programem vás po odborné stránce provede uznávaný odborník, Alois Macek. Jedná se o unikátní program, který v sobě spojuje odborná doporučení pro praxi, spolu s konkrétním využitím souvisejících funkcí CYGNUSu. Je zaměřený na oblast ošetřovatelské péče, její optimální plánování, realizování, vykazování a vedení v CYGNUSu s cílem maximalizovat výnosy od zdravotních pojišťoven – a to při respektování personálního nastavení organizace, stejně jako rozsahu dokumentace potřebného pro obhájení poskytované zdravotní péče vůči plátcům.

V rámci jedné z posledních aktualizací CYGNUSu jsme do programu přidali zcela nový způsob, jak je možné přistoupit k evidenci ošetřovatelské péče, aby více odpovídala skutečnosti. Tato novinka přináší velký potenciál ve smyslu zvýšení výnosů od zdravotních pojišťoven, nicméně má i řadu souvislostí a důsledků, které je třeba reflektovat. Protože víme, že se jedná o složitou problematiku, společně s renomovaným metodikem na tuto oblast jsme pro vás připravili sérii specializovaných vzdělávacích setkání, které vám pomohou se v této oblasti dobře zorientovat.


Vzdělávací program jsme připravili tak, abychom vás provedli nejen teoretickou a metodickou částí, ale zároveň si vše názorně ukázali v informačním systému CYGNUS.


Vysvětlíme vám principy, na kterých stavíme, jaké mají návaznosti a jak je správně a prakticky nastavit v CYGNUSu. Díky tomu budete moci pozvednout využití funkcí CYGNUSu v této oblasti na vyšší úroveň a rozšíříte tak možnosti pokrytí požadavků současného trendu elektronizace zdravotnické dokumentace. Prostor bude samozřejmě i na vaše dotazy. Věříme, že tímto unikátním způsobem získáte víc, než jen při čtení nápověd nebo účasti na běžném školení nebo konferenci.

Mgr. Alois Macek

Jednatel společnosti DISCEDA s.r.o.

Dané oblasti se věnuje od roku 2016. Za tu dobu pomohl již 60 organizacím poskytujícím pobytové sociální služby v tom, aby v této oblasti byly nejen úspěšnější, ale aby zdravotní péče poskytovaná jejich uživatelům sociálních služeb splňovala kritéria obhajitelnosti – jak pro zdravotní pojišťovny, tak pro účely ochrany zdravotního personálu. A to při zachování důrazu na vysokou kvalitu poskytované péče v souladu s legislativním nastavením odbornosti 913, a zejména za předpokladu pokrytí nákladů na provoz zdravotního týmu.

Máte zájem zúčastnit se tohoto jedinečného programu a získat vědomosti, které vám pomohou řídit zdravotní péči ve vašem zařízení maximálně efektivně?

Ozvěte se nám na e-mail obchod@iresoft.cz.

Abychom se byli schopni věnovat všem dotazům konkrétně a individuálně, je kapacita vzdělávacího programu omezena. Při velkém zájmu tedy nebudeme moci vyhovět všem zájemcům.

Přínosy pro účastníky programu

  • Získáte flexibilitu při tvorbě dávek vzhledem k tomu, že změníte způsob vedení dokumentace tak, aby více odpovídala realitě,
  • porozumíte tomu, jak maximálně využít kapacitu všech vašich sester,
  • získáte informace o tom, co vše vám dnes v této oblasti CYGNUS nabízí a možná ještě nevyužíváte, nebo nevyužíváte optimálně,
  • odnesete si doporučení a tipy pro ideální nastavení CYGNUSu,
  • naučíte se řídit a optimalizovat výnosy, které získáváte od zdravotních pojišťoven,
  • začnete vést dokumentaci efektivně ve vztahu k revizní činnosti pojišťoven,
  • zjistíte, jak se vyvarovat chyb při plánování a realizaci péče,
  • naučíte se správně číst roční vyúčtování od zdravotních pojišťoven,

a mnohé další.

Průběh vzdělávacího programu

Celý dvouměsíční vzdělávací program probíhá online. Podmínkou účasti je mít kameru, mikrofon a reproduktory, aby setkání mohlo být oboustranně interaktivní.

Jednotlivá vzdělávací setkání mají délku 2 hodiny.
Probíhají formou online interaktivního workshopu (90 minut)
a jsou zakončena společnou diskuzí (30 minut).

Setkání nebudou nahrávaná a probíhají přesně ve stanovených termínech a časech. Účastníci dostanou k dispozici prezentace a případné podpůrné materiály (např. seznam intervencí a jejich nastavení), které se vztahují k tematice jednotlivých setkání.