Propojení CYGNUSu s přístroji pro měření fyziologických funkcí

Používáte-li v pobytové či domácí péči některý z přístrojů pro měření objektivních hodnot od našich partnerů (ProfiLog, SensCare, SCase), nově máte možnost přenášet data z těchto přístrojů přímo do CYGNUSu. Nejen, že ušetříte čas, který byste jinak věnovali přepisování hodnot, navíc eliminujete případné chyby vzniklé přepisováním.

Nástroj pro pobytovou péči

Nástroj pro domácí péči

Pravidelné měření fyziologických parametrů je každodenní součástí práce zdravotní sestry v pobytové péči. Po samotném měření často dochází k ručnímu zapisování objektivních hodnot, které jsou následně přepisovány na kartu klienta v CYGNUSu. Tento postup je zbytečně zdlouhavý a může při něm docházet k chybám.

Pomocí přehledné mobilní aplikace je možné spárovat přístroje pro měření objektivních hodnot (např. krevní tlak, tep, teplotu, glykemii, saturaci aj.) a naměřená data zaznamenat do aplikace v mobilním telefonu, odkud se následně přenesou přímo na kartu klienta v CYGNUSu. Tím lze dosáhnout nejen úspory času, ale také eliminace případných chyb, které mohou vzniknout přepisováním množství různorodých hodnot.

Pravidelné návštěvy zdravotní sestry u klientů se neobejdou bez průběžného měření a sledování základních fyziologických funkcí klientů. Výběrem vhodných přenosných měřicích zařízení lze zajistit jejich propojení s mobilní aplikací, ze které lze naměřené objektivní hodnoty přenést přímo na kartu klienta v CYGNUSu. Díky tomu je možné zjednodušit pravidelné činnosti a eliminovat chyby.

Zdravotní sestře stačí chytrý mobilní telefon s připojením k internetu a vhodný glukometr, tlakoměr, teploměr, oxymetr či jiné kompatibilní zařízení. Po naměření hodnot klienta se data ihned zaznamenají do mobilní aplikace, odkud se následně přenesou do CYGNUSu. Je-li sestra mimo dosah wi-fi nebo mobilního signálu, data se uchovají v mobilní aplikaci a do CYGNUSu se přenesou ihned, jakmile bude telefon opět připojený k internetu.

Jak to funguje?

  1. Zdravotní sestra pomocí tlakoměru, teploměru, glukometru, oxymetru či jiného kompatibilního zařízení provede měření fyziologických funkcí klienta.
  2. Díky propojení s mobilní aplikací se data ihned zaznamenají do aplikace v mobilním telefonu.
  3. Pokud je dostupné internetové připojení (přes wi-fi nebo prostřednictvím mobilních dat), naměřené objektivní hodnoty se během několika sekund přenesou na kartu klienta do CYGNUSu. Je-li telefon mimo wi-fi síť nebo mimo mobilní signál, data se uloží a do CYGNUSu se přenesou v okamžiku, kdy bude pro telefon opět dostupné připojení k internetu.

V mobilní aplikaci se naměřená data zobrazují ihned po měření. Navíc lze načíst náhled grafů trendu (za den, za týden, za měsíc), ve kterých je možné se intuitivně posouvat i zoomovat. 

Hlavní přínosy propojení CYGNUSu s přístroji pro měření objektivních hodnot


Rychlost

Naměřené hodnoty se přenáší do CYGNUSu během několika vteřin. (Je-li mobilní telefon mimo signál / wi-fi síť, data se přenesou ihned po opětovném připojení k internetu.)

Univerzálnost

Možnost výběru z celé řady zařízení pro měření fyziologických funkcí dostupných na trhu.

Přehlednost

Identifikace klienta i samotná měření jsou intuitivní a přehledná. Před uložením je možná kontrola a korekce naměřených dat.

Nižší chybovost

Už žádné ruční zapisování naměřených hodnot na papír a jejich následné přepisování do CYGNUSu.

Grafy trendů

Sledujte vývoj naměřených hodnot u konkrétního klienta - v aplikaci si můžete zobrazit denní, týdenní i měsíční trend.

Chcete se dozvědět více o tom, jak lze pomocí propojení CYGNUSu s přístroji pro měření objektivních hodnot šetřit čas a zjednodušit zaznamenávání naměřených objektivních hodnot do CYGNUSu? Napište nám na obchod@iresoft.cz.

Usnadněte si práci!

Používáte-li přístroje na měření objektivních hodnot, které umožňují synchronizaci dat s CYGNUSem, využijte možnost přenášet naměřená data přímo do karty klienta. Jak propojit partnerské řešení s CYGNUSem se dozvíte v online nápovědě: