Rozšíření modulu Řízení organizace - Schvalování

Pro všechny organizace, které v CYGNUSu pracují s modulem Řízení organizace, máme dobré zprávy - tento nástroj plánujeme dále rozšiřovat. Jednou z nových funkcí, o které letos Řízení organizace vylepšíme, je schvalování požadavků zaměstnanců.

Co vám tato novinka přinese?

Digitalizace jednoduché agendy spojené s formálními požadavky zaměstnanců vůči svým nadřízeným s sebou přináší nejen úsporu času, ale také komfort. Tato novinka například umožní zaměstnancům elektronicky odeslat žádanku o dovolenou nebo propustku k lékaři prostřednictvím Mobilního CYGNUSu, bez ohledu na to, zda jsou zrovna v práci.

Sledujte tuto stránku, už brzy vám přineseme víc informací.

Harmonogram projektu

Plánované vydání: 2024