Rychlost programu

Každý okamžik, strávený zpracováváním nezbytné administrativy, ukrajuje kus z vašeho času, který byste mohli věnovat péči o vaše klienty. Proto dlouhodobě usilujeme o to, aby CYGNUS pracoval co možná nejrychleji. V lednu 2022 jsme spustili projekt, jehož cílem bylo najít všechny faktory, které mohou způsobovat zpomalování programu. V rámci projektu jsme se postupně podívali na všechny části, které uživatelé CYGNUSu každý den využívají nejvíce, a hledali možnosti, jak zvýšit jejich rychlost a ušetřit vám tak čas strávený u počítače.

Na jaká data jsme se podívali?

Hledali jsme slabá místa, tedy všechny faktory, které mohou způsobovat, že váš CYGNUS pracuje pomalu. Průběžně jsme sbírali a následně vyhodnotili data v následujících třech oblastech:

  • Rychlost počítače, na kterém je CYGNUS spuštěný. Je-li váš počítač zastaralý a jeho parametry neodpovídají nárokům CYGNUSu, může docházet k výraznému zpomalování programu i během naprosto běžných operací.
  • Rychlost a stabilita sítě, ke které je počítač připojený. Zdlouhavé načítání dat a zpracování operací může mít příčiny také v častých výpadcích sítě, nebo jejím zahlcení v případě, kdy se v konkrétní okamžik do sítě připojí mnoho uživatelů současně.
  • Rychlost našich serverů. Pracujete-li s velkým objemem dat, zpracování některých úkonů může zabrat větší množství času.

Projekt jsme uzavřeli - tím ale naše práce nekončí

V průběhu roku 2022 jsme zanalyzovali obrovské množství dat a na jejich základě na mnoha místech CYGNUS vylepšili, aby pracoval svižněji. Jednalo se však vždy o menší zásahy, které urychlily dílčí činnosti nebo operace. Mezi oblastmi, které jsme zoptimalizovali, jsou například exporty dat, výpočty, které program provádí za vás, výběr variant stravy, synchronizace dat mezi CYGNUSem a hardwarovými doplňky, nebo načítání některých typů oken.

Do projektu jsme vstupovali s cílem ověřit, zda existuje nějaká zásadní oblast, která výrazně zpomaluje činnost celého programu. Žádný zásadní problém jsme nenašli - což je skvělá zpráva. Přesto dílčí úpravy programu každému našemu zákazníkovi ušetří v průměru až 15 hodin ročně.

Projekt jsme s tímto výstupem uzavřeli, ale naše práce na vylepšování a zrychlování CYGNUSu tím zdaleka nekončí. Urychlování fungování programu jsme na stálo zařadili do naší plánované kapacity jako součást běžné údržby a budeme se mu průběžně věnovat pokaždé, když narazíme na oblast, kterou bychom mohli vylepšit nebo opravit.

Harmonogram

  • leden 2023 - Projekt jsme uzavřeli, ale naše práce na vylepšování a zrychlování CYGNUSu tím zdaleka nekončí. Urychlování fungování dílčích částí programu se budeme věnovat průběžně v rámci běžné údržby a všechna vylepšení budeme pravidelně zahrnovat do aktualizací.
  • listopad 2022 - Vyhodnotili jsme data, která dlouhodobě sbíráme, i všechna vylepšení, která jsme za uplynulých 10 měsíců na základě těchto dat zrealizovali. 
  • leden 2022 - Začínáme s analýzou. Hledáme všechny možné příčiny, které u našich uživatelů mohou způsobovat, že CYGNUS pracuje pomaleji, než je třeba.