Terénní sociální služby v CYGNUSu

Naši zákazníci, kteří provozují terénní sociální služby, doposud využívali informační systém Orion. Nyní jsme pro vás všechny připravili nový modul přímo do informačního systému CYGNUS. Při vývoji tohoto modulu jsme zapojili právě vás, naše zákazníky, abyste si vytvořili program, který vám bude vyhovovat, a ve kterém se vám bude dobře pracovat. Realizovali jsme několik dotazníků, ve kterých jste nám dávali zpětnou vazbu na to, co se vám víc líbí a jaké řešení byste preferovali. Výsledkem je modul, který obsahuje přesně takové nástroje a funkce, které jsou pro vás, poskytovatele terénních sociálních služeb, opravdu důležité.


Poskytovatelé, kteří nabízejí pobytové i terénní sociální služby, a také domácí péči, nově mohou pohodlně využívat pouze jeden informační systém: CYGNUS.

V čem je CYGNUS lepší než IS Orion?

CYGNUS je cloudový systém napsaný v nové technologii a postavený na nové architektuře. Co to pro vás znamená? Třeba to, že vám konečně můžeme přinést zásadní inovace, které v ORIONu nebyly realizovatelné. Naše technologicky vyspělejší řešení v CYGNUSu vám tedy přináší následující možnosti:

 • Pracovat můžete odkudkoliv, stačí vám počítač nebo notebook s připojením k internetu a operačním systémem Windows. Už nepotřebujete terminálový přístup, ani nemusíte chodit osobně do kanceláře, abyste se připojili k lokální síti.
 • Mobilní přístup - speciální webová aplikace, kterou spustíte na vlastním chytrém telefonu. Díky ní máte neustále u sebe svůj denní plán s možností zaznamenat provedení, napsat si poznámky či zavolat a navigovat se ke klientovi.
 • Přebíráme na sebe provoz systému - o provoz, aktualizace a bezpečnost serverů se staráme my, vy si vystačíte s počítačem a internetem.
 • Vhodnější licencování - nově terénní služby licencujeme na počet pracovníků (pečovatelky, které provádí realizaci u klientů), nikoliv na počet klientů.
 • V rámci licence máte k dispozici agendu Zaměstnanců - můžete tak zpracovávat docházku přímo v programu či evidovat vzdělávací potřeby dle standardů kvality č. 10.
 • Více současně otevřených oken - přinese vám urychlení práce při zapisování a vyhledávání informací.
 • Export dat - všechna data, která se v programu evidují v tabulkách, můžete exportovat do Excelu.

Výhody řešení pro vedoucí pracovníky

Když už vytváříme zcela nový program, snažíme se jej co nejvíc vylepšit na základě našich zkušeností a na základě zpětné vazby, kterou od vás máme. Podívejte se, jaké má CYGNUS výhody:

 • Vylepšili jsme průvodce přidání nového klienta. Nově se nabízí vyplnění údajů, které potřebujete pro správné fungování programu (terén, trasa, adresa péče atd.).
 • Program si nově pamatuje historii údajů (např. trasa, terén, adresa poskytované péče atd.). Díky tomu si můžete naplánovat změny do budoucna.
 • Můžete mít vlastní texty v tiskových sestavách - všechny tiskové sestavy lze libovolně přejmenovat, je možné vložit až šest podpisů a vlastních textů na začátku a na konci sestavy.
 • Při ukončení klienta na službě se automaticky ukončí i smlouva klienta. Získáte tak jednoznačné statistiky o počtu klientů k danému datu.
 • Jednodušší je i generování textových dokumentů přímo v interním editoru, s možností hromadného uložení na karty klientů a nově i u zaměstnanců (např. dodatky smlouvy, pracovní smlouvy).
 • Přidali jsme i novou možnost přerušení péče, takže můžete zvlášť přerušit úkony péče a ponechat jen rozvoz obědů.
 • Zpřehlednili jsme plánování návštěv tak, aby se pečovatelkám lépe plánovala práce. Nově můžete naplánovat i pracovní činnosti (např. porady). Díky webové aplikaci se naplánované návštěvy zobrazí pečovatelkám přímo v mobilu a tak vědí, koho mají navštívit. Vedoucí pak aktuálně vidí, koho pečovatelka navštívila.
 • Více informací na jednom místě - nově už přímo v okně realizace péče vidíte i přehled pracovních činností a docházku pečovatelky (příchod do práce, odchod k lékaři, přestávky atd.).
Všechny důležité informace máte k dispozici na jednom místě
Všechny důležité informace máte k dispozici na jednom místě
 • Zjednodušili jsme předávání a sdílení informací díky tomu, že záznamy péče a realizaci péče pečovatelky zapisují jen na jedno místo. Záznamy lze připomínat i ostatním pracovníkům.
Informace mají přehledně k dispozici všichni pracovníci
Informace mají přehledně k dispozici všichni pracovníci
 • Větší variabilita - vyúčtování se pro každou registrovanou službu nastavuje zvlášť, a tak si například můžete nastavit různé texty na pokladních dokladech.
 • Nově je možné posílat vyúčtování pro klienta i elektronicky přímo do e-mailu.
 • Ušetříme vám práci - vyúčtování péče lze spojit s elektronickým výpisem z banky.
 • Můžete si vytvořit vlastní formuláře, které si na rozdíl od IS Orion upravíte podle vlastních potřeb. Např. u formuláře Zhodnocení stavu klienta můžete vypustit informace, které nezjišťujete pro daný typ služby.
 • Pokud potřebujete evidovat ještě nějaký jiný údaj o klientovi, který v programu není (očkování aj.), můžete si vytvořit libovolný nový údaj a dále s ním pracovat. Můžete si jej přidat jako sloupec do přehledu klientů, filtrovat podle něj, či tisknout seznamy.
 • Nově je možné rychle a přehledně zobrazit aktuální klienty za vámi vybrané období.
 • Přidali jsme statistiku dle poskytované péče v jednotlivých obcích, obcích s rozšířenou působností a krajích.
Ve statistice lze přehledně filtrovat data
Ve statistice lze přehledně filtrovat data

Výhody řešení pro pečovatelky

 • Pečovatelky mají k dispozici i webovou aplikaci, ve které vidí, které klienty mají v daný den navštívit. Současně zde vidí informace o klientovi (zápis z poslední návštěvy, kontakty na příbuzné nebo informace z plánu péče). Přímo v mobilu mohou potvrdit návštěvu u klienta, zapsat docházku a pracovní činnosti (např. cesta na poštu, poradu atd.).
 • Čas přesunů mezi klienty se počítá automaticky. Tím vám ulehčíme práci s evidencí a následnými statistkami.
 • Záznam péče zapisuje pečovatelka jen na jedno místo současně s realizací péče.

Maximální užitek pro co největší počet uživatelů

Při vývoji modulu pro terénní sociální služby jsme si dali záležet na tom, abychom jej vybavili právě takovými funkcemi a nástroji, které většina z vás využijete pro svou každodenní práci. S ohledem na nízký počet uživatelů proto v aktuální verzi CYGNUSu nenajdete agendu kompenzačních pomůcek.

Harmonogram projektu

Vydáno: podzim 2022.

V první polovině roku 2022 jsme produkt odpilotovali v několika pečovatelských službách. Na základě zpětné vazby jsme pak modul pro terénní sociální služby perfektně vyladili a vychytali jsme všechny nedostatky. První verzi modulu jsme spustili do ostrého provozu na podzim 2022. Nyní začínáme postupně převádět naše stávající zákazníky na nový systém. Provoz informačního systému Orion plánujeme ukončit nejdříve v závěru roku 2023.

 • 1. 11. 2022 - Máme hotovo! Modul Terénní péče jsme vydali do ostrého provozu a začínáme převádět všechny naše zákazníky, kteří dosud pracovali s IS Orion.
 • 30. 9. 2022 - Ukončujeme pilotní provoz u všech zapojených zákazníků a připravujeme modul pro vydání do ostrého provozu.
 • 1. 3. 2022 - Nezahálíme! Víc než 70 % práce už máme úspěšně za sebou.
 • 1. 12. 2021 - Přibližně polovinu práce na vývoji modulu Terénní sociální služby už máme za sebou.
 • 1. 6. 2021 - Vývoj již naplno běží, jsme zhruba ve 20 % projektu.